องค์การบริการส่วนตำบลหนองตาไก้
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ::: "พัฒนาการเกษตร เน้นเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พัฒนาอาชีพแรงงานคนเพิ่มรายได้ สาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานก้าวไกล "


กองคลัง

เขียนเมื่อ : 2015-12-19 21:41:42


 

 

ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางสาวสิรัญญาน์    แดนกมล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกิตติยาภรณ์  พรมภักดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวสมจิตร โคตรสุวรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายพุทธา แก้วสีนวล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางบัวศิริ โกสีนันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสุพิชฌาย์ เยาวกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวมยุรี  นาแพงรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ