องค์การบริการส่วนตำบลหนองตาไก้
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ::: "พัฒนาการเกษตร เน้นเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พัฒนาอาชีพแรงงานคนเพิ่มรายได้ สาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานก้าวไกล "


ผู้นำชุมชน

เขียนเมื่อ : 2016-11-09 09:47:52


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายทองใบ สุเทวี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

 

นายสายันต์  มลาวาสน์
กำนันตำบลหนองตาไก้

นายเจริญ  ศรีนาแพง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุภี  โพธิ์กุดไสย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

นายทองชื่น  คุมสีไวย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

นายทองสุข สายโรจน์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

นายเสถียร  นาเมืองรักษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

นายพูลทรัพย์  ตะน้อย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

นายสุดใจ  มลานวน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9

นายบรรจบ  คำสีนวล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10