องค์การบริการส่วนตำบลหนองตาไก้
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ::: "พัฒนาการเกษตร เน้นเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พัฒนาอาชีพแรงงานคนเพิ่มรายได้ สาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานก้าวไกล "


ประวัติ อบต.

เขียนเมื่อ : 2016-01-21 12:21:19


ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้

          ด้วย ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง  หนี้  และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศ ให้สภาตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ขึ้น  ณ วันที่  16  ธันวาคม 2539