องค์การบริการส่วนตำบลหนองตาไก้
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ::: "พัฒนาการเกษตร เน้นเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พัฒนาอาชีพแรงงานคนเพิ่มรายได้ สาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานก้าวไกล "


กองการศึกษา

เขียนเมื่อ : 2015-12-20 11:13:21


 

นางวนิดา โพธิจักร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
 

นายสนอง มลาวาสน์
นักสันทนาการ

 

นางสาวรพีพร ฤทธินันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสิริญากรณ์  บรรณสาร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางราตรี แคนสี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวธิดารัตน์  สิงเกื้อ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิศารัตน์  กมลสาร

นางบังอร  ลาศา

นางสาวชนิดา  ผดุงศรี