ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ::: "พัฒนาการเกษตร เน้นเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พัฒนาอาชีพแรงงานคนเพิ่มรายได้ สาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานก้าวไกล "


-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

image

แจ้งประชาสัมพันธ์คะ โครงการ "รวมน้ำใจ คนโพธิ์ชัย สู้ภัยโควิด" เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ยากไร้

  • : 2020-04-30 11:09:52
image

โครงการขับเคลื่อนการจัดการขยะชุมชน/หนองตาไก้น่าอยู่

  • : 2018-06-18 15:14:44
image

สร้างบ้านจิตอาสาประชารัฐตำบลหนองตาไก้

  • : 2018-02-13 09:31:26
image

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 กรมประมง

  • : 2021-10-21 10:06:45
image

สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) และสื่อมวลชนช่อง 7 ,9 ,และ11 จัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุภาวะที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลหนองตาไก้

  • : 2018-03-19 15:04:19
image

นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบบ้านจิตอาสาประชารัฐตำบลหนองตาไก้

  • : 2018-02-14 12:45:32