ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ เรื่อง ขยายเวลาการ … Read more