ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ เพื่อการเกษตรตำบลหนองตาไก้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ เพื่อการเกษตรตำบลหนองตาไก้ จำนวน 10 ระบบ (1 ระบบต่อแห่ง) ตามแบบ อบต.หนองตาไก้ ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ เรื่อง ขยายเวลาการ … Read more