วันนี้ 3 ธันวาคม 2564 จ่าเอกจตุรวัฒน์ ผลเกิด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อม กองสวัสดิการสังคม กองช่าง ออกสำรวจข้อมูลครัวเรือนผู้เดือดร้อน เรื่องคุณภาพชีวิตและที่ดินที่อยู่อาศัย

#งานบริบาล# วันนี้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นออกบริการมอบใบนัดฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด 19 และออกบริการดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิงในพื้นที่หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 8

5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ … Read more

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ได้มีการประชุมเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งพร้อมเวทีดีเบต

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.คณะกรรมการการเลือก … Read more

เชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลหนองตาไก้ โซนเหนือ ร่วมรับฟังเวทีดีเบตประชาธิปไตยคืนถิ่นสมานฉันท์ ผู้สมัครนายก อบต.สมาชิก

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30 น. ขอเชิญชวนพี่น้อง … Read more