วันนี้ 7 ธันวาคม 2564 อาสาสมัครบริบาล ลงพื้นที่ให้บริการวัคซีนร่วมกับคุณหมอ และดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง โซนใต้ ม.1,7,8และ9 #ด้วยความห่วงใยจากคุณหมอและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้

#งานบริบาล# วันนี้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นออกบริการมอบใบนัดฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด 19 และออกบริการดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิงในพื้นที่หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 8

แจ้งการตรวจสอบเอกสาร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565

แจ้งการตรวจสอบเอกสาร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลู … Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวตำบลหนองตาไก้ อให้ทุกครอบครัวปลอดภัยจากโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักต … Read more

ประชาสัมพันธ์ ป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษีป้าย แบ่งได้ 13 ประเภท

ป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษีป้าย แบ … Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทุกคน รวมเดินรณรงค์เลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.จ่าเอกจตุรวั … Read more