วันนี้ 7 ธันวาคม 2564 อาสาสมัครบริบาล ลงพื้นที่ให้บริการวัคซีนร่วมกับคุณหมอ และดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง โซนใต้ ม.1,7,8และ9 #ด้วยความห่วงใยจากคุณหมอและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้

วันนี้ 3 ธันวาคม 2564 จ่าเอกจตุรวัฒน์ ผลเกิด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อม กองสวัสดิการสังคม กองช่าง ออกสำรวจข้อมูลครัวเรือนผู้เดือดร้อน เรื่องคุณภาพชีวิตและที่ดินที่อยู่อาศัย

#งานบริบาล# วันนี้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นออกบริการมอบใบนัดฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด 19 และออกบริการดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิงในพื้นที่หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 8