5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ … Read more

แจ้งการตรวจสอบเอกสาร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565

แจ้งการตรวจสอบเอกสาร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลู … Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวตำบลหนองตาไก้ อให้ทุกครอบครัวปลอดภัยจากโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักต … Read more

ประชาสัมพันธ์ ป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษีป้าย แบ่งได้ 13 ประเภท

ป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษีป้าย แบ … Read more

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ได้มีการประชุมเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งพร้อมเวทีดีเบต

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.คณะกรรมการการเลือก … Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทุกคน รวมเดินรณรงค์เลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.จ่าเอกจตุรวั … Read more

เชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลหนองตาไก้ โซนเหนือ ร่วมรับฟังเวทีดีเบตประชาธิปไตยคืนถิ่นสมานฉันท์ ผู้สมัครนายก อบต.สมาชิก

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30 น. ขอเชิญชวนพี่น้อง … Read more