วันนี้ 27 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ได้จัดอบรมโครงการฝึกทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ โดย วิทยากรจากกู้ชีพนครสาเกต นายพรเทพ ชวลิตนิธิกุล หัวหน้าศูนย์กู้ชีพนครสาเกต พร้อมทีมงาน และ นางเตือนใจ ศรีประทุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองตาไก้

Leave a Comment