วันนี้ 25 ธันวาคม 2564 งานกู้ชีพกู้ภัยได้ออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน บ้านบ่อทอง หมู่ 9 นำส่ง โรงพยาบาลโพธิ์ชัย

Leave a Comment