วันนี้ 21 ธันวาคม 2564 จ่าเอกจตุรวัฒน์ ผลเกิด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ หัวหน้าส่วนหัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย จ่าสิบเอก สุธี จันทร์สว่าง หัวหน้าศูนย์ศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้พิการในตำบลหนองตาไก้

Leave a Comment