17 ธันวาคม 2564 จ่าเอกจตุรวัฒน์ ผลเกิด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ทุกคน ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Leave a Comment