วันนี้ 7 ธันวาคม 2564 อาสาสมัครบริบาล ลงพื้นที่ให้บริการวัคซีนร่วมกับคุณหมอ และดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง โซนใต้ ม.1,7,8และ9 #ด้วยความห่วงใยจากคุณหมอและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้

Leave a Comment