วันนี้ 3 ธันวาคม 2564 จ่าเอกจตุรวัฒน์ ผลเกิด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อม กองสวัสดิการสังคม กองช่าง ออกสำรวจข้อมูลครัวเรือนผู้เดือดร้อน เรื่องคุณภาพชีวิตและที่ดินที่อยู่อาศัย

Leave a Comment