#งานบริบาล# วันนี้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นออกบริการมอบใบนัดฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด 19 และออกบริการดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิงในพื้นที่หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 8

Leave a Comment