แจ้งการตรวจสอบเอกสาร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565

แจ้งการตรวจสอบเอกสาร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565

❇️ เมื่อผู้มีรายการทรัพย์สินในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ได้รับหนังสือแจ้ง📄ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ที่ดิน ของตนเอง

✅ 👉 ให้ทำการตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือการใช้ประโยชน์ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือฉบับดังกล่าว (ตัวอย่าง ตามรูปภาพ ด้านล่างนี้)👇👇

🔴. หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่ารายการตามบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกต้อง

🛑. มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ สามารถติดต่อที่

หมายเลขโทรศัพท์ ☎️ 043-030170 ต่อ 14

หรือ Line ID : 0822034644

Leave a Comment