องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวตำบลหนองตาไก้ อให้ทุกครอบครัวปลอดภัยจากโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวตำบลหนองตาไก้ มีจำนวน 4 ครัวเรือน ได้แก่

1.นางจำปา บรรณสาร

2.นายพัชรพล กมลตรี

3.นางสมจา ฆ้องวงค์

4.นายทักษิณ มาตภาพ

ขอให้ทุกครอบครัวปลอดภัยจากโควิด 19

Leave a Comment