คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ได้มีการประชุมเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งพร้อมเวทีดีเบต

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ได้มีการประชุมเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งพร้อมเวทีดีเบต

Leave a Comment