องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทุกคน รวมเดินรณรงค์เลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.จ่าเอกจตุรวัฒน์ ผลเกิด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทุกคน รวมเดินรณรงค์เลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

Leave a Comment