เชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลหนองตาไก้ โซนเหนือ ร่วมรับฟังเวทีดีเบตประชาธิปไตยคืนถิ่นสมานฉันท์ ผู้สมัครนายก อบต.สมาชิก

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30 น. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลหนองตาไก้ โซนเหนือ ร่วมรับฟังเวทีดีเบตประชาธิปไตยคืนถิ่นสมานฉันท์ ผู้สมัครนายก อบต.สมาชิก อบต. เขตเลือกตั้งที่ 2,4,5,10 ปราศรัยนโยบาย วิสัยทัศน์ การพัฒนา ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองตาไก้

Leave a Comment