วันนี้ 23 มิถุนายน 2565 นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วยนางอ้อยใจ ไสยรส ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ชัย นายวีรพล เยาวพันธ์ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ชัย ได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน เพื่อเป็นการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ โดย นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. ให้การต้อนรับในครั้งนี้

Leave a Comment