เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ร่วมกับ ชุมชนตำบลหนองตาไก้ ได้จัดขบวนแห่บุญบั้งไฟไปร่วมที่เทศบาลตำบลร่องคำ โดยมี นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชาวบ้านตำบลหนองตาไก้ ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมแรงร่วมใจ #ได้รับรางวัล ที่ 3

Leave a Comment