วันนี้ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย ประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.หนองตาไก้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองตาไก้ นักเรียน ประชาชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณหนองเติงเหลิ่ง บ้านหนองอิโล หมู่ที่ 3

Leave a Comment