วันนี้ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน ได้ประสาน พระอาจารย์สำเร็จ ธีรธัมโม (ครูบาไก่) และ นายโกมินทร์ คำอุทัย เจ้าหน้าที่จากกรมชลประมานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับฟังปัญหาและร่วมจัดโครงการผันน้ำชีลงสู่หนองสะเลิมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายน้ำไปสู่เกษตรกรในตำบลและมีการติดตามโครงการคลองส่งน้ำตามพระราชดำริจากเดิมแบบคลองดาดคอนกรีตเพื่อขอปรับเปลี่ยนมาเป็นท่อเหล็กฝังใต้ดินแทนพร้อมถนนลาดยางตลอดแนวและขอเพิ่มต่อยอดโครงการ จำนวน 3 จุด

Leave a Comment