วันนี้ 12 พฤษภาคม 2565 นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน ร่วมทำบุญถวายอาหารเพล ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ #ทำบุญสำนักงาน

Leave a Comment