วันนี้ 5 พฤษภาคม 2565 นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคมและงานสาธารณสุขได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง หมู่ 4,8,9 พร้อมมอบรถเข็น ไข่ไก่และน้ำดื่ม

Leave a Comment