วันนี้ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. กองสวัสดิการสังคม นำโดย นายสมดี สายโรจน์ และนายประพันธุ์ มลานวน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ได้มอบเตียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแล ให้กับ นางผม พลเยี่ยม บ้านหนองน้ำลึก หมู่ 4

Leave a Comment