องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ร่วมต้อนรับ พระอาจารย์ สำเร็จ ธีรธัมโม (พระอาจารย์ไก่) ลงพื้นที่ติดตามโครงการคลองส่งน้ำพระราชดำริ โครงการสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านดอนสามัคคี

วันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ร่วมต้อนรับ พระอาจารย์ สำเร็จ ธีรธัมโม (พระอาจารย์ไก่) ลงพื้นที่ติดตามโครงการคลองส่งน้ำพระราชดำริ โครงการสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านดอนสามัคคีและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอโครงการ 11 โครงการ เพื่อพัฒนาตำบลหนองตาไก้ นำโดย -นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย-นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ -นายสมดี สายโรจน์/นายประพันธุ์ มลานวน/นายบุญ โพธิกุดไสย์ ผู้บริหาร – จ่าเอก จตุรวัฒน์ ผลเกิด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล -หัวหน้าส่วนราชการทุกคน-นางอนงค์ ศรีสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้-นายณรงค์ ฝุ่นมะนาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์-นายศิริพงษ์ ระดาไสย์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องคำ-นายสุนทรธรรม สาระโป นายกเทศมนตรีตำบลอัคคะคำ-นายชัชพล ศิริเมือง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงใหม่-นายอนันต์ ยุบลศรี นายกเทศมนตรีตำบลคำพอุง-นายวิชัย ศรีแพงมล องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย-นายสมบัติ อุ่นอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด-นายไสว ระดาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย-นายสมดี ไทยทองหลาง ประธานสภาเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย-กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองตาไก้ 10 หมู่-ประชาชนตำบลหนองตาไก้ณ วัดป่าจิกบ้านหนองแสง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Leave a Comment