นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมประชุมผู้ปกครองปรึกษาหารือ ในการเปิดการเรียนการสอน

วันนี้ 27 มกราคม 2565 นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วน นางเตือนใจ ศรีประทุม พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ตำบลหนองตาไก้ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมประชุมผู้ปกครองปรึกษาหารือ ในการเปิดการเรียนการสอน

Leave a Comment