วันนี้ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทุกคน ร่วมกิจกรรม 5 ส. วัดป่าจิก ทำความสะอาดวัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ดูแลต้นไม้ที่ปลูก

Leave a Comment