วันนี้ เวลา 16.00 น. นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายก อบต. พร้อม ปลัด อบต. หัวหน้าส่วน พนักงาน เจ้าหน้าที่ มอบสิ่งของให้กับครัวเรือนผู้กักตัว บ้านหนองน้ำลึก หมู่4 และ บ้านไผ่สีทอง หมู่ 8

Leave a Comment