องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ รับผู้เสี่ยงโควิดเข้ารับการรวจคัดกรองโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ รับผู้เสี่ยงโควิดเข้ารับการรวจคัดกรองที่ โรงพยาบาลโพธิ์ชัย หรือขอความช่วยเหลือ โทร 043-030170,043-030557 นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายก อบต. 088-0664854นายประพันธุ์ มลานวน รองนายก อบต. 065-2305838นายสมดี สายโรจน์ รองนายก อบต. 093-4700775นายบุญ โพธิกุดไสย์ เลขานายก อบต. 098-1717068จ่าเอกจตุรวัฒน์ ผลเกิด ปลัด อบต. 088-5718174

Leave a Comment