งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยร่วมกับงานสาธารณสุข ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณครัวเรือนที่เสี่ยงจากโควิด 1

Leave a Comment