เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมทำบุญ สักการะ ดอนปู่ตาคู่บ้านคู่เมือง ตำบลหนองตาไก้

Leave a Comment