เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่สอดส่องโครงการปลูกป่าโดยประชาชนมีส่วนร่วมในพื้นที่วัดป่าจิก ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Leave a Comment