การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ครั้งแรก วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 โดย นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย ประธาน ผู้เปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้

Leave a Comment