เปิดด่านตรวจโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ภายใต้มาตราการโควิด 19 #อุบัติเหตุฉุกเฉิน เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 1669 หรือ 043-030557

Leave a Comment