องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


หมายเหตุ : ขณะนี้ทาง อบต.หนองตาไก้ กำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์ หากพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ