ข้อมูลการติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230 โทร.043-030170

การติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้

เลขที่ 33 หมู่ 6 ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45230 

โทร/โทรสาร  043-030170

e-mail :nongtakailocal@outlook.co.th

เว็บไซต์ www.nongtakailocal.go.th

แผนที่หน่วยงาน