หน้าแรก

ประชุมประจำเดือน พบปะ มอบนโยบายการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในองค์กรในการพัฒนาตำบล
นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ พร้อมทีมผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมให้กำลังใจและมอบสี่งของ อาหาร ให้กับผู้กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูงจากพื้นที่ร่องคำ จากโควิด 19 ในเขตพื้นที่ หมู่ 10
นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อม สมาชิก อบต. ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือโครงการปรับปรุงยกระดับถนนเดินปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมวางท่อลอด คสล.มอก.ชั้น3
ประชุมประจำเดือน พบปะ มอบนโยบายการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในองค์กรในการพัฒนาตำบล
นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ พร้อมทีมผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมให้กำลังใจและมอบสี่งของ อาหาร ให้กับผู้กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูงจากพื้นที่ร่องคำ จากโควิด 19 ในเขตพื้นที่ หมู่ 10
272120299_2083044675190014_106054590582010623_n (1).jpg2222
272292018_2084358128392002_1825061582858308693_n
272203453_2084362425058239_5326910752178296137_n
272407965_2086039188223896_8681435091202840403_n
272311042_2086043018223513_6690011911224923422_n
ต้อนรับพระอาจารย์ไก่_๒๒๐๒๐๓_249
ประชุมผู้ปกครองศูนย์เด็กฯ_๒๒๐๑๒๗_3
S__19177573
S__19177593
219960
260810
S__20086844
พอ.สว.21565_๒๒๐๔๒๒_269
พอ.สว.21565_๒๒๐๔๒๒_268
278983949_510655087192863_3387990571160315879_n
ทำความสะอาด-6565_๒๒๐๕๐๖_16
19229
19227
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวสารที่น่าสนใจ